Spildevandsbehandling

Få behandlet dit flydende affald korrekt og sikkert

Aflevér dit industrielle spildevand på vores moderne anlæg til sikker behandling, som overholder alle krav.

Vores ISO certificerede processer er din tryghed for, at behandlingen af spildevand og affaldsolie er både professionel og miljørigtig. Vi er certificeret i ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbejdsmiljø. Læs mere om vores certificeringer og standarder her.

Som en af Danmarks største behandlere af flydende affald, er vi specialister på området, og tilbyder de bedst tilgængelige behandlingsmetoder med vores BAT (Best Available Technology) godkendte anlæg. Vi har opbygget stor ekspertise inden for branchen, og vores erfaring med farligt affald, dokumentation og lovgivning er din sikkerhed for professionel rådgivning og korrekt behandling. 

Når vi har behandlet affaldet, udledes det rensede spildevand til kommunale rensningsanlæg i henhold til vores stramme udslipstilladelser og lovkrav. Eventuelle restprodukter slutdisponeres til godkendt modtager.

Du kan roligt læne dig tilbage og lade os om det beskidte arbejde med håndtering, behandling og dokumentation.

Affaldstyper

Vi håndterer stort set alle typer industrielt spildevand fra både den maritime og landbaserede industri, da vi kan behandle langt de fleste affaldsfraktioner på et af vores anlæg. Vi er den spildevandsbehandler i Danmark, som kan modtage flest forskellige affaldstyper, da vi har en meget lang række af forskellige behandlingsmetoder på vores anlæg. 

På anlæggene i Esbjerg, Aarhus og Stokke modtager vi en lang række EAK koder, mens vi på anlægget i København kan modtage det affald, som vi dokumenteret kan behandle. Derfor kan vi varetage stort set alle affaldstyper i flydende form. Skulle du have en affaldsfraktion, som vi ikke behandler, kan vi sørge for behandling gennem vores store netværk. Det betyder, at vi kan hjælpe dig med at finde en løsning, uanset hvilken type flydende affald, du skal have behandlet. 

Har du en akut sag eller brug for håndtering af dit affald? Så kan du kontakte vores professionelle operation 24/7, 365 dage om året. Du vil altid blive mødt af en kompetent medarbejder, som sikrer, at din forespørgsel bliver løst. Kontakt os på +45 59 57 85 60 eller [email protected] med din forespørgsel, så finder vi hurtigt en løsning.

Eksempler på affaldstyper, som vi modtager:

Behandlingsmetoder

Du får altid den bedst mulige behandling og/eller genanvendelse ud af dit spildevand hos os, og alle vores anlæg kører med BAT (Best Available Technology) teknologi. 

Vi råder over Danmarks største kemisk mekaniske anlæg med bioproces, og på tværs af vores anlæg behandler vi blandt andet med ultrafiltrering, inddampning og kemisk-mekanisk båndfiltrering. Inddampning er en meget sikker behandlingsmetode til svært forurenet spildevand, hvor tungmetaller, giftige stoffer og sedimentrester fanges i slammet, som efterfølgende afbrændes. Ultrafiltrering er en effektiv behandlingsproces til mindre forurenede fraktioner. 

Anlæggene betjenes af vores dygtige operatører, som konstant overvåger processerne og løbende justerer behandlingen. Operatørerne sørger for vores modtagekontrol, hvor vi laver de prøver og analyser af affaldet, der ligger til grund for den behandlingsproces, som sættes i gang.

Hvert eneste læs affald har sin helt egen unikke sammensætning, og derfor er det nødvendigt at tage prøver både ved modtagelse og undervejs i processerne for at sikre korrekt og sikker behandling. 

Med vores ISO certificerede processer arbejder vi under streng kvalitetskontrol, så du kan være sikker på, at vi altid beskytter og bevarer miljøet bedst muligt.

Fokus på cirkulære løsninger og genanvendelse

Upcyclet olie

Nordic Oily Waste er stiftet med bæredygtighed som fundament, og vi har altid fokus på cirkulære løsninger. Gennem vores behandlingsmetoder, processer og licenser er vi i stand til at genanvende olie til nye formål.

I behandlingsprocessen adskiller vi vand og affaldsstoffer fra olien. Olien kan herefter upcycles til “renset fuel oil”, således den kan genbruges og dermed være et bæredygtigt alternativ til nye værdifulde råmaterialer. Du kan læse mere om vores fuel oil her.

Energioptimering og cirkulære løsninger

Alle vores anlæg kører med BAT (Best Available Technology) teknologi, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre og effektivisere vores faciliteter og processer. Vi arbejder både på at effektivisere selve behandlingen, men også udnyttelse af den energi, vi genererer i processen til fx opvarmning.

I Aarhus samarbejder vi eksempelvis med Kredsløb om udnyttelse af vores overskudsvarme, der sendes videre som grøn CO2 neutral varme til lokalområdet. Det kan du læse mere om hos Kredsløb.

Anlæg i Danmark og Norge

Spar tid og opnå den bedste pris i dine operationer med mulighed for at aflevere direkte på vores anlæg, som er strategiske placeret i Danmark og Norge. Du finder vores danske faciliteter i København, Korsør, Esbjerg og Aarhus. I Norge finder du vores behandlingsanlæg i Stokke. 

Når du henvender dig hos os, varetager vi naturligvis koordineringen i forhold til, hvilket af vores anlæg, dit affald skal afleveres på. Vi finder den mest smidige løsning for dig afhængigt af de faktorer, som gør sig gældende for din opgave, fx om det ankommer med skib eller bil/skal afhentes, affaldstype, mængde osv. Vi har mange års erfaring med at skabe de bedste løsninger for effektiv transport, sikker håndtering samt korrekt dokumentation.

Dine fordele ved at vælge behandling af dit affald hos Nordic Oily Waste: 

  • Sikker og korrekt affaldsbehandling efter nationale og internationale lovkrav
  • Modtager stort set alle former for flydende industriaffald 
  • Moderne og sikre behandlingsfaciliteter 
  • Bæredygtige og miljørigtige processer
  • ISO certificeret partner 
  • Professionel dokumentation og rapportering til myndigheder 
  • Professionel rådgivning og håndtering 
  • Døgnservice (24/7 – 365 dage om året)
  • Fleksibel service med behandlingsmuligheder i Danmark og Norge

Kontakt os

Hastesager?
Ring til os, vi er klar 24/7

Find os

Vores anlæg er strategisk placeret i Danmark og Norge, mens vores hovedkontor ligger i København.