kort-1

Esbjerg

Behandlingsanlæg på Esbjerg Havn

Få hurtig og effektiv behandling af dit flydende affald. På vores moderne ultrafiltreringsanlæg i Esbjerg kan vi modtage og håndtere en bred vifte af flydende affaldstyper fra både landbaseret og maritim industri samt off-shore sektoren. På faciliteterne råder vi også over en tankfarm, som giver os kapacitet til at kunne modtage dit affald med kort varsel og dermed sikre dig en hurtig operation.

Kontakt os på +45 59 57 85 60 eller [email protected], så finder vi den bedste løsning til dig på ét af vores anlæg. Du får døgnservice på telefonen, så vi sidder også klar til at hjælpe ved hastesager.

Olievej 10-12
6700 Esbjerg
Denmark

Åbningstider:
Mandag-fredag: 07:00-15:00*

*Service er mulig uden for almindelig åbningstid efter aftale. 

Aflevér med bil eller skib*

På vores anlæg i Esbjerg kan du både aflevere dit flydende affald via bil eller ved en hvilken som helst kaj. *Hvor det hentes med bil, da vi ikke har direkte rørledning til vores anlæg på havnen. De fleksible afleveringsmuligheder sikrer dig hurtige og omkostningseffektive operationer.

Rengøring af skips, ISO- og IBC-tanke

Book rengøring og vedligehold af dine mobile tanke på anlægget i Esbjerg. I vores specialindrettede vaskehal kan du hurtigt og effektivt få renset dine skips og mobile ISO- og IBC-tanke. Vi behandler herefter dit spildevand på anlægget, så du får den mest omkostningseffektive løsning på tankrens af dine mobile tanke.

Upcycling af olieholdigt spildevand

I Esbjerg behandler og upcycler vi olieholdigt spildevand til fuel oil. Det kan efterfølgende genbruges og dermed være et bæredygtigt alternativ til nye værdifulde råmaterialer. Ved at omdanne affald til produkt, fremmer vi den cirkulære økonomi med genbrug af olien til nye formål.

Eksempler på affaldstyper, som vi modtager:

Behandlingsmetoder 

Vores topmoderne behandlingsanlæg giver en sikker og korrekt behandling af flydende farligt affald. I Esbjerg råder vi over et mindre kemisk mekanisk anlæg af samme type som vores anlæg i København, hvor vi tilbyder behandling med kemisk mekanisk båndfiltrering. Behandlingsmetoden gør os i stand til at behandle mange forskellige affaldsfraktioner. 

Ved hjælp af behandlingsprocesserne på anlægget producerer vi samtidig fuel oil af dit olieholdige spildevand. Derved omdanner vi affald til produkt og fremmer den cirkulære økonomi ved at genbruge olien til nye formål. Du kan læse mere om vores behandling her.

Det rensede spildevand udledes til kommunale rensningsanlæg i henhold til vores stramme udslipstilladelser og lovkrav. Eventuelle restprodukter slutdisponeres til godkendt modtager. Du kan læse mere om vores behandling her.

Vores anlæg i Esbjerg specialiserer sig i: 
  • Håndtering af en bred vifte forskellige flydende affaldstyper
  • Sikker oliebehandling
  • Modtagelse direkte fra lastbil
  • Sikre og moderne behandlingsmetoder
  • Fleksibel tankkapacitet
  • Produktion af fuel oil
  • Rensning af mobile tanke i specialindrettet vaskehal