København

kort-3

Spildevandsbehandling på Prøvestenen

I Københavns havn, på Prøvestenen, finder du vores topmoderne behandlingsanlæg med tilknyttet tanklager. Vi tilbyder behandling med kemisk mekanisk båndfiltrering kombineret med bioproces, som er en yderst effektiv behandlingsmetode, der giver os mulighed for at behandle mange forskellige affaldsfraktioner. 

Vores anlæg kører i døgndrift hele året rundt, og der er mulighed for at ankomme uden for almindelig åbningstid (også weekend) efter aftale. Vi kan derfor tilbyde dig samme professionelle service 24/7/365. Så har du brug for hjælp, kontakt os på 59 57 85 60.

G-Vej 3
2300 København S
Denmark

Åbningstider:
Mandag-fredag: 07:00-19:00*

*Service er mulig uden for almindelig åbningstid efter aftale. 

Aflevér med skib eller bil

På vores fabrik i København kan du både aflevere dit flydende affald via skib direkte ved kajen eller via bil. Vi har modtagefaciliteter til aflæsning af slamsuger, som gør levering hurtigt og nemt. De fleksible afleveringsmuligheder sikrer dig hurtige og omkostningseffektive operationer.

Affaldstyper - baseret på dit spildevand

Anlægget i København adskiller sig fra de øvrige anlæg, da behandlingen ikke er baseret på EAK koder. Vi kan derimod modtage de affaldstyper, som vi kan dokumentere, at vi kan behandle. Derfor afgøres det altid ud fra analyser af dit specifikke affald, om vi kan behandle det på vores anlæg. Det betyder, at vi kan modtage rigtigt mange forskellige affaldsfraktioner, og at vi altid står klar til at hjælpe ved særlige typer spildevand.

Eksempler på affaldstyper, som vi modtager:

Behandlingsmetoder 

Vores topmoderne behandlingsanlæg kører med BAT (Best Available Technology) teknologi, som giver en sikker og korrekt behandling af flydende farligt affald. I København råder vi over Danmarks største kemisk mekaniske anlæg, hvor vi tilbyder behandling med kemisk mekanisk båndfiltrering kombineret med bioproces. Behandlingsmetoden gør os i stand til at behandle mange forskellige affaldsfraktioner. 

Det rensede spildevand udledes til kommunale rensningsanlæg i henhold til vores stramme udslipstilladelser og lovkrav. Eventuelle restprodukter slutdisponeres til godkendt modtager. Du kan læse mere om vores behandling her.

Vores anlæg i København specialiserer sig i: 
  • Behandling af mange typer spildevand – det afgøres ud fra prøveanalyser (og ikke via EAK register), om vi kan behandle affaldet
  • Modtagelse direkte fra skibe ved kaj
  • Modtagelse direkte fra lastbil
  • Sikre og moderne behandlingsmetoder
  • Stor tankgård/lagerkapacitet 
  • Mulighed for døgnservice