Din affaldspartner

Pressemeddelelse - Maj 2021

Den 3. maj 2021 overtager Rinaldo Holding ApS 100% af aktierne i Fortum Waste Solutions OW A/S, som driftes videre under navnet Nordic Oily Waste A/S. Med købet af anlæggene i Aarhus og Esbjerg positionerer Nordic Oily Waste sig som en af de førende aktører inden for behandling af industrielt spildevand og olie/vand i Danmark. Rinaldo Holding ApS ejer også Marine Partner A/S, som er specialiseret i logistik- og nedstrømningsløsninger til affaldsstrømme i den maritime sektor og industri.

Siden sin stiftelse i 2018 har Rinaldo Holding gruppen været i rivende udvikling. Med specialisering i recycling, upcycling og miljømæssig korrekt bortskaffelse af farligt affald, favner gruppen nu både logistik- nedstrømnings- og behandlingsløsninger til affald fra landbaseret industri og den maritime sektor.

“Det er en kæmpe milepæl i virksomhedens rejse, at vi nu også selv har behandlingsanlæg. Det styrker os i vores ambition om at blive en af de førende aktører på affaldsmarkedet i Danmark og Skandinavien.” fortæller administrerende direktør i Rinaldo Holding ApS, Theis Rinaldo Andersen.

Rinaldo Holding gruppen har hidtil haft et tæt samarbejde med Fortum Recycling & Waste, som også fremadrettet vil være essentielt ift. at skabe de bedste løsninger for både miljø og kunder.

Nordic Oily Waste driver på nuværende tidspunkt et spildevandsanlæg på Grenaa Havn, og øger derfor sin kapacitet markant med anlæggene i både Aarhus og Esbjerg. Theis Rinaldo Andersen fortæller om visionen for de tre behandlingsanlæg: “Vi tager ansvar for miljøet og arbejder altid på cirkulære løsninger, hvor vi genbruger så meget som overhovedet muligt. Med tilgangen af medarbejderne og anlæggene fra Fortum Waste Solutions OW A/S har vi endnu bedre forudsætninger for at hjælpe vores kunder med at håndtere deres affald, så vi får flest mulige ressourcer ud af restprodukterne.”