Fuel oil salg

Vælg upcycled olie og gør din virksomhed mere bæredygtig

Vælg renset fuel oil og tag samtidigt hensyn til både miljø og økonomi. På vores moderne behandlingsanlæg omdanner vi spildolie til renset fuel oil, der kan bruges i industrielle fyr til opvarmning og varmeprocesser.

Nordic Oily Waste bruger moderne procesanlæg og anerkendte teknologier til at producere renset fuel oil direkte fra spildolie. Hos os får du olie, der er produceret, så det lever op til internationale miljøstandarder for kvaliteten. 

Vi lægger stort vægt på at lave kvalitetsolie og sikre, at vores kunder er tilfredse med det slutprodukt, de modtager. Man køber derfor altid på baggrund af en analyse af den pågældende olie, hvilket sikrer, at man som køber kender det produkt, man køber. Vi har høje interne standarder for både proces og produkt. Som sidste led i kvalitetssikringen af vores rensede fuel oil, bliver den testet og analyseret hos vores eksterne partnere, som godkender den til videre brug.

Kontakt os på +45 59 57 85 60 eller [email protected] for et tilbud på renset fuel oil og bliv en del af den cirkulære løsning.

Vi har altid fokus på at genanvende så meget olie som muligt, så vi gennem mindre produktion af ny olie kan præservere vores naturlige oliereserver.

Dine fordele ved at vælge vores rensede fuel oil:

 • Reducerede omkostninger
 • En bæredygtig løsning med minimeret miljøpåvirkning og reduceret CO2
 • Du bidrager til en cirkulær økonomi
 • Kvalitetsolie produceret efter høje standarder
 • Et styrket bæredygtigt omdømme
 

Eksempler på olieholdige fraktioner som vi behandler:

 • Olieforurenet vand
 • Affaldsolie
 • Olieholdigt slam
 • Olieemulsioner
 • Affald fra olie- og benzinudskillere
 • Bore-skæreolier
 • Køle-smøremidler
 • Slopolie fra skibe
 • Affald fra tankrensninger
 • Oliespild og fast olieaffald