Fuel oil salg

Vælg upcycled olie og gør din virksomhed mere bæredygtig

Vælg genbrugt olie (PFO) og tag samtidigt hensyn til både miljø og økonomi. På vores moderne behandlingsanlæg omdanner vi spildolie til fuel oil, der kan bruges i industrielle fyr til opvarmning og varmeprocesser.

Nordic Oily Waste bruger moderne procesanlæg og anerkendte teknologier til at producere PFO direkte fra spildolie. Hos os får du PFO, der er produceret, så det lever op til internationale miljøstandarder for kvaliteten.

Nordic Oily Waste ligger stort vægt på at lave kvalitets olie og sikre kunderne er tilfredse med det slut produkt de modtager. Man køber derfor altid på baggrund af en analyse af det pågældende olie, hvilket sikre at man som køber kender det produkt man køber. Vi har høje interne standarder for både proces og produkt. Som sidste led i kvalitetssikringen af vores PFO, bliver den testet og analyseret hos vores eksterne partnere, som godkender den til videre brug.

Kontakt os på +45 59 57 85 60 eller info@nowaste.dk for et tilbud på kvalitets-PFO og bliv en del af den cirkulære løsning.

Vi har altid fokus på at genanvende så meget olie som muligt, så vi gennem mindre produktion af ny olie kan præservere vores naturlige oliereserver.

Dine fordele ved at vælge vores PFO:

 • Reducerede omkostninger
 • En bæredygtig løsning med minimeret miljøpåvirkning og reduceret CO2
 • Du bidrager til en cirkulær økonomi
 • Kvalitets-PFO produceret efter høje standarder
 • Et styrket bæredygtigt omdømme

Eksempler på olieholdige fraktioner som vi behandler:

 • Olieforurenet vand
 • Affaldsolie
 • Olieholdigt slam
 • Olieemulsioner
 • Affald fra olie- og benzinudskillere
 • Bore-skæreolier
 • Køle-smøremidler
 • Slopolie fra skibe
 • Affald fra tankrensninger
 • Oliespild og fast olieaffald