Århus havn

Behandlingsanlæg i Aarhus havn

På Aarhus havn finder du vores anlæg med stor tankfarm og kapacitet til at modtage større mængder. I Aarhus tilbyder vi behandlingsmetoderne inddampning og ultrafiltrering.  Inddampning er en meget sikker behandling af mere forurenet vand, mens ultrafiltrering bruges til mindre forurenede mængder. For at sikre en endnu bedre behandling og et renere slutprodukt, bliver alt vores vand ledt gennem aktivt kulfilter, før det kommer tilbage i cirkulation hos de kommunale rensningsanlæg. Alt der udslippes skal leve op til de samme stramme udslipstilladelser og overholder alle lovkrav. Du kan læse mere om vores behandling her.

Ved hjælp af behandlingen upcycler vi olieholdigt spildevand til fuel oil, som kan genbruges og dermed være et bæredygtigt alternativ til nye værdifulde råmaterialer. Ved at omdanne affald til produkt, fremmer vi den cirkulære økonomi med genbrug af olien til nye formål.

I Aarhus har vi mulighed for at modtage dit spildevand direkte fra skibet ved kaj, så du får en hurtig og sikker operation, som er omkostningseffektiv. Vi modtager også fra lastbil, så vi kan skabe en tilpasset løsning, som dækker behovet i dit projekt.

Kontakt os på +45 59 57 85 60 eller [email protected], så finder vi den bedste løsning til dig på ét af vores anlæg. Du får døgnservice på telefonen, så vi sidder også klar til at hjælpe ved hastesager.

Vores anlæg i Aarhus specialiserer sig i:

  • Behandling af mange typer spildevand
  • Upcycling af spildevand til fuel oil
  • Modtagelse direkte fra skibe ved kaj
  • Modtage direkte fra lastbil
  • Sikre og moderne behandlingsmetoder
  • Fleksibel tank- og behandlingskapacitet
  • ISO-certificerede processer