Rinaldo Holding koncernen fejrer 6 års jubilæum

Tilbage i juni 2018 blev Marine Partner stiftet som det første selskab i Rinaldo Holding koncernen. I dag, seks år senere, har koncernen seks forskellige aktiviteter i otte driftsselskaber.

I jubilæets anledning tager vi dig med på en lille tur rundt etableringen af selskaberne, hvor du også får et indblik i, hvordan forretningsidéerne er opstået. De første seks år har lagt et solidt fundament, og vi ser stadig mange muligheder for vækst og udvikling.

Videnstunge industrier

Rinaldo Holding koncernen beskæftiger sig med videnstunge industrier såsom affaldshåndtering, transport, rådgivning, sikkerhed og miljø. Selskaberne komplementerer hinanden, og vi styrker hvert enkelt forretningsområde ved hjælp af de videnressourcer, vi har opbygget i den samlede koncern.

Marine Partner

Med hovedsæde i København opererer Marine Partner som mægler i shippingindustrien og varetager samlede nedstrømningssløsninger for farligt affald:

 • Logistik
 • Affaldshåndtering 
 • Dokumentation

Firmaet blev stiftet af Theis Rinaldo Andersen med udgangspunkt i egne erfaringer fra livet til søs og senere hans arbejde som skibsmægler. Ønsket med Marine Partner var at skabe bedre løsninger end de eksisterende for skibe i havn, der ønsker at håndtere deres affald effektivt og miljøvenligt.

Nordic Oily Waste

Efter den logistiske håndtering af flydende affald fra den maritime branche kommer naturligt stillingtagen til behandlingen af affaldet. 

I stedet for blot at aflevere affaldet til behandling, træder Rinaldo Holding koncernen i 2020 selv ind på markedet for behandling af flydende affald med stiftelsen af Nordic Oily Waste. En naturlig udvikling af forretningen og et skridt på vejen mod at blive en markant spiller i affaldsbranchen i Skandinavien. 

I Nordic Oily Waste har vi løbende opkøbt nye anlæg og har i dag behandlingsanlæg i København, Aarhus, Esbjerg og Stokke i Norge. Her servicerer vi kunderne med: 

 • Behandling af farligt, flydende affald med BAT teknologi
 • Forskellige behandlingsmetoder, som gør det muligt at modtage mange forskellige affaldsfraktioner
 • Upcycling af spildolie til renset fuel oil 
 • Vask af tankbiler
 • Rens af offshore udstyr

Modern Management

I takt med at Nordic Oily Waste vokser, opbygges der i koncernen ekspertise inden for komplicerede vandbehandlingsprocesser. Med base i disse vidensressourcer oprettes selskabet Modern Management, som hjælper andre virksomheder i processen med at etablere egne vandbehandlingsanlæg. I Modern Management tilbyder vi: 

 • Anlægsdesign 
 • Opbygning af anlæg 
 • Ansøgning til myndigheder 

Foruden viden om vandbehandling, har den samlede koncern også arbejdet dybdegående med ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Derfor huser Modern Management også konsulenter, som rådgiver inden for arbejdsmiljøområdet såvel som miljøområdet, håndtering af kemi, kvalitetssikring, sikkerhed, ledelse, lovgivning og bæredygtighed. 

Vores konsulenter i Modern Management hjælper virksomheder med at opnå ISO-certificering gennem opbyggelse af ledelsessystemer, rådgivning og interne audits.

Tritons Transport

Logistik og transport af farligt affald har siden stiftelsen af Marine Partner været en del af hverdagen i Rinaldo Holding koncernen. Derfor blev Tritons Transport startet med egne tankvogne med speciale i fragt af farligt flydende affald i Skandinavien.

Tavasta

Siden 2022 har vi udviklet på Tavasta, og i starten af 2024 launchede vi vores brugervenlige IT-platform til nem og effektiv styring af ledelsessystemer. Tavasta rummer en lang række features til etablering, implementering og styring af ISO standarder, KLS eller lignende systemer. 

Tavasta er udviklet i Danmark af vores dygtige konsulenter samt egne programmører, og forretningsidéen er udsprunget af, at vi på koncernniveau har savnet et system, som kunne koble ISO standarderne endnu mere til vores virkelighed ude på behandlingsanlæggene. Tavasta gør det langt mere smidigt, dynamisk og tilgængeligt for hele organisationen at arbejde med ledelsessystemer: 

 • Personligt log in med adgang fra PC, tablet og smartphone 
 • Smart skriveværktøj til etablering af ledelsessystem 
 • Modul til håndtering af afvigelser 
 • Grundig dokumentation og let tilgængelig historik
 • Opgavestyring 

Tavasta er derfor et system, som styrker os på koncernniveau. Vores ledelsessystem er blevet nemt tilgængeligt for alle medarbejdere på alle enheder. Alle har mulighed for let og overskueligt at se deres opgaver, dokumentere hændelser, registrere vedligehold og generelt løfte vores ledelsessystem ved at give os mere data – og derigennem viden om vores koncern. Alt dette sikrer, at vi nemt kan dokumentere alle forhold inden for ISO-9001(Kvalitet), ISO-14001(Miljø), ISO-45001(Arbejdssikkerhed). 

Systemet har givet os så meget indsigt, at vi har udviklet det til et selvstændigt forretningsben med kunder, som oplever samme behov for mere effektive og smidige arbejdsgange. Rejsen er kun lige begyndt, og der udvikles hele tiden på nye funktioner, ISO-standarder og på at kunne dokumentere forskellige EU direktiver, så som NIS2, som flere virksomheder vil blive underlagt.

Dansk Kemisortering

Vi slutter ringen med at vende tilbage til det første selskab i koncernen, Marine Partner, som i foråret 2024 har fået nye aktiviteter under navnet Dansk Kemisortering. Her tilbyder vi miljøvenlig og sikker håndtering af plastbeholdere med syre og baser. 

I dagens Danmark foregår behandlingen primært ved energiintensiv afbrænding, hvor hele materialet går tabt i processen – inklusive spændelåsfade med indhold. Vores mål er at reducere miljøpåvirkningen ved at erstatte de traditionelle metoder med bæredygtige alternativer. I vores behandlingsproces, laver vi en finsortering, som gør, at vi kan genbruge størstedelen af materialet. 

Hos Dansk Kemisortering tror vi på genbrug og genanvendelse af materialer, hvor det er muligt.

De næste 6 år i koncernen

Rinaldo koncernen ejes 100% af Theis Rinaldo Andersen, og han forventer ikke, at vi kommer til at stå stille de kommende 6 år:

“Mit fokus er på kontinuerligt at styrke og udvikle hvert enkelt forretningsben i koncernen, så vi samlet står stærkt. Med dygtige og kompetente kollegaer i alle selskaber arbejder vi støt og sikkert i retning af vores overordnede strategier for hvert enkelt selskab og koncernen som helhed.”

Efter flere opkøb og investeringer i nye idéer, bliver det kommende år, ifølge Theis, dedikeret til særligt at vækste de nyeste forretningsområder:

“Jeg glæder mig til, sammen med vores dygtige medarbejdere, at vækste Tavasta og Modern Management. Vi er stolte af at stå med et fedt IT-produkt, som vi nu er klar til at få skudt afsted til de mange potentielle kunder, som kan få glæde af at arbejde mere dynamisk med deres ledelsessystemer i hverdagen.”

Theis Rinaldo Andersen

Administrerende direktør og ejer
Facebook
LinkedIn

Læs flere nyheder

NO Waste juledonation til velgørenhed 2023

Det siges at julen varer helt til påske, og for os har dette ordsprog holdt stik i år. Vi har netop sat punktum for vores julegavedonationer for 2023, og med den sidste donation på plads, er vi glade for, at vi igen i år har kunnet glæde børn og unge, både herhjemme og internationalt, gennem støtte til forskning, rådgivning og direkte hjælp.