Upcycling af olieholdigt affald

I vores seneste artikel og quiz, havde du mulighed for at lære mere om, hvorfor spildevandsbehandling er så vigtigt.  I denne artikel dykker vi ned i, hvordan Nordic Oily Waste behandler olieholdige affaldsfraktioner som et affaldsprodukt, der ikke blot skal bortskaffes. 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har olieholdigt affald, som skal behandles. Når du vælger at få dit olieholdige affald upcyclet via vores processer, bidrager det til den cirkulære økonomi og giver samtidigt mange miljømæssige fordele, som styrker din virksomheds bæredygtige omdømme. 

Her får du fem gode grunde til at aflevere dit olieholdige affald hos os: 

  1. Upcycling
  2. Minimeret miljøpåvirkning
  3. Bidrager til cirkulær økonomi 
  4. Energioptimering
  5. Renset fuel oil i høj kvalitet til industrielle formål

Upcycling

Med vores specialiserede processer behandler vi olieholdigt spildevand, så olie-delen separeres fra de øvrige affaldsprodukter. Gennem vores komplekse processer kan spildolien oparbejdes til genbrugsproduktet “renset fuel oil”. Vi kan upcycle olien fra forskellige typer af olieholdige fraktioner, som for eksempel olieholdigt vand, spildolie og olieholdig sludge. 

Hvert læs affald er forskelligt, og derfor varierer behandlingsmetoden også. For at kunne behandle affaldet korrekt, beder vi vores kunder om en prøve af affaldet, som bliver analyseret, før vi modtager det. Hvor stor en del af affaldet, der kan genbruges, afhænger fuldstændigt af det, vi modtager.

Minimeret miljøpåvirkning

Vores rensede fuel oil lever op til internationale miljøkrav, så det er godkendt til videre brug. Som førende i industrien, fokuserer vi altid på at genanvende så meget olie som muligt for at passe på miljøet og de naturlige oliereserver ved at forbruge mindre ny olie.

Korrekt behandling af spildevand betyder mindre spild og mindre forurening af miljøet.

Bidrager til cirkulær økonomi

Vi upcycler olieholdigt affald til renset fuel oil, som kan bruges i industrielle fyr til varmeprocesser. Vi giver dermed affaldet nyt liv, som bidrager til den cirkulære økonomi. 

Når du leverer dit olieholdige affald til os, bidrager du derfor til en grønnere agenda, og du forbedrer din virksomheds miljømæssige påvirkning.

Energioptimering

På vores fabrikker bruger vi selv renset fuel olie i opvarmningsprocesserne. Overskudsvarme fra produktionen bliver sendt videre som CO2 neutral fjernvarme til Aarhus, og bliver dermed en værdifuld ressource for husstandene i lokalområdet. Vi stræber efter at udnytte alle ressourcer maksimalt, og vi arbejder kontinuerligt på at finde de bedste løsninger til at udnytte energien fra vores processer bedst muligt.

Renset fuel olie i høj kvalitet til industrielle formål

Vi har høje interne standarder for både process og produkt. Som sidste led i kvalitetskontrollen af vores rensede fuel oil, bliver den testet og analyseret af vores eksterne partnere, som godkender den til videre brug.

Du kan læse mere om vores rensede fuel oil her.

benefits of choosing our PFO
Facebook
LinkedIn

Læs flere nyheder

NO Waste juledonation til velgørenhed 2023

Det siges at julen varer helt til påske, og for os har dette ordsprog holdt stik i år. Vi har netop sat punktum for vores julegavedonationer for 2023, og med den sidste donation på plads, er vi glade for, at vi igen i år har kunnet glæde børn og unge, både herhjemme og internationalt, gennem støtte til forskning, rådgivning og direkte hjælp.