Ja, det er farligt, det vi laver!

I Nordic Oily Waste håndterer vi noget, som du måske ikke tænker på så tit. Det virkeligt farlige flydende affald. Det kan være brandfarligt, ætsende, kræftfremkaldende eller have kemiske dampe. Oftest er det en blanding af det hele.

Det er en tung industri med masser af daglig aktivitet, der leveres flere gange om dagen fra store og små lastbiler. Alle vores anlæg er omfattende og komplekse med en masse forskellig teknologi og kemi, det er yderst vigtigt, at alt bliver håndteret korrekt. Kombinationen af det hele gør det ekstra vigtigt at have fokus på sikkerheden. Især for vores kollegaer på gulvet. 

Selvfølgelig kan vi ikke eliminere al risiko, men det har altid været vigtigt for os at have det højest mulige niveau i sikkerheden for vores medarbejdere, kunder og myndigheder. Da vi er en ung virksomhed, har det også været vigtigt at dokumentere, hvor seriøst vi tager det. Derfor har ISO-certificering haft højeste prioritet og vi er i dag ISO-certificerede i kvalitetsledelse, miljøledelse og arbejdsmiljøledelse. 

Hvad ligger der så under disse ledelses-certifikater, tænker du måske?

ISO 9001

Kvalitetsledelse, eller ISO 9001, er en international standard for kvalitetsstyringssystemer. Et styringsværktøj med fokus på processer og værdier for at sikre at virksomheder leverer produkter og tjenester af høj kvalitet til deres kunder. Her lægges fundamentet for virksomheden, så alle medarbejdere har et fælles mål, kender deres roller, ansvar og beføjelser. Driftsplanlægning, procedure for kvalitetssikring og behandling af eventuelle afvigelser er hovedpunkter i processen. ISO 9001 er den mest almindeligt anvendte standard inden for kvalitetsstyring. Den kan anvendes af organisationer af enhver størrelse og i enhver branche, og da det er en international certificering, hjælper den til fælles forståelse i den globale samhandel.

ISO 14001

Miljøledelse, eller ISO 14001, er et værktøj til dokumentation af forsvarlig håndtering af virksomhedens miljøforhold. Her fastsættes krav til organisationen for at minimere den negative påvirkning på miljøet. Leves der op til gældende lovgivning? Er der vedtaget en miljøpolitik og fastsat miljømålsætninger? Simpelthen en systematisk tilgang til miljøstyring med konkrete mål og handlingsplaner for at forbedre virksomhedens miljømæssige bæredygtighed og opnå certificering af miljøstyringssystemet. Noget der faktisk også er lovpligtigt i netop vores branche..

ISO 45001

Arbejdsmiljøledelse, eller ISO 45001, er en international standard for arbejdsmiljøstyringssystemer, der skaber rammerne for ledelse og styring af risici på arbejdspladsen. Målet er at reducere arbejdsulykker ved at systematisere arbejdet med arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skabes når ledelse og medarbejdere arbejder sammen om identifikationen af fare og risici og implementeringen af passende kontrolsystemer. I en industri, med så mange potentielle fare dag til dag, er det utroligt vigtigt at bruge netop dette værktøj i det daglige.

Alle tre værktøjer har givet os en ramme for arbejdssikkerheden i Nordic Oily Waste. Det har ledt til en lang række procedurer for sikkerhed og sikkerhedsudstyr både på vores maskinsystem og for vores kollegaer på gulvet. Samtidig betyder det, at vi har systemer, der hele tiden skal følges, med løbende kontrol, evaluering og forbedringer. 

Helt konkret udmønter disse tre certificeringer sig i, at vi arbejder med en samlet styring i hele virksomheden og derfor på alle anlæg.

Miljøledelse og arbejdsmiljøledelse er vigtige værktøjer i den daglige modtagelse. Det gælder alt fra sikkerhedsudstyr til modtagelse af farligt flydende affald. Her har vi oprettet en stærk kultur, hvor indholdet i det leverede deklareres fra kundens side, og vi selv tager referenceprøver.

De analyseres på forskellig vis og bliver en del af vores reference-bibliotek. Vi tager ALTID disse prøver, der er ingen undtagelser. Ud over arbejdssikkerheden, har det selvfølgelig stor betydning for vores slutprodukt – det rensede vand. Vi tager vores rolle som behandlere af farligt flydende affald meget alvorligt og evaluere løbende vores behandling for at sikre miljøet på bedste vis.

Samtidig har vi løbende uddannelse af medarbejdere i arbejdsmiljø og sikkerhed. Derudover har vi særligt fokus på maskinsikkerhed i vores behandlingskæde. Her laves løbende vedligehold, fastlæggelse af arbejdsgange og vi har installeret digital overvågning på flere af vores maskindele. 

Når vi hele tiden er opmærksomme på arbejdssikkerhed, miljøsikkerhed, og ledelsen af disse, bliver sikkerheden i Nordic Oily Waste større. Sikkerhed, også for miljøet, er nu engang det vigtigste, når man arbejder med noget, der er farligt.

Facebook
LinkedIn

Læs flere nyheder

NO Waste juledonation til velgørenhed 2023

Det siges at julen varer helt til påske, og for os har dette ordsprog holdt stik i år. Vi har netop sat punktum for vores julegavedonationer for 2023, og med den sidste donation på plads, er vi glade for, at vi igen i år har kunnet glæde børn og unge, både herhjemme og internationalt, gennem støtte til forskning, rådgivning og direkte hjælp.